Pečuj o své démony

Porozumění a soucit místo boje. Tato kniha – Pečuj o své démony od buddhistické mnišky a učitelky Tsultrim Allione mě nadchla, hned jak jsem ji  poprvé otevřela, a metoda krmení démonů, kterou popisuje, se stala jednou z mých nejoblíbenějších. S vynikajícími výsledky ji používám při práci se sebou, se svými … více…

Historie biodynamiky a bodypsychoterapie

Biodynamika coby terapeutický směr má (překvapivě) evropské kořeny, avšak integruje i východní tradici. Za „praotce“ a průkopníka biodynamiky můžeme považovat Wilhelma Reicha (1897-1957). Reich byl žákem Sigmunda Freuda a rozvinul jeho teorii libida. Freud považoval za původ veškerých neuróz potlačené libido, tedy potlačenou sexuální energii. Reich však pod pojem libido … více…

Masáž na superego

Masáž na superego je biodynamická masáž hlavy, jejímž cílem je uvolnit mysl a osvobodit ji od různých omezení, představ a programů, které nás limitují při dosahování našich přání a cílů i v běžných každodenních situacích. Dle dle terminologie Sigmunda Freuda je superego vyšší část naší bytosti, kde sídlí morálka a … více…

3 typy energie v biodynamice

Jak praví moudro, energie je pouze jedna. Avšak může nabývat neomezeného množství forem a projevů. Základní 3 typy energie, se kterými se pracuje v biodynamice, popsala její zakladatelka Gerda Boyesen (1922-2005) a zjednodušeně je označila jako energii „červenou“, „modrou“ a „bílou“. Každá z těchto energií má své specifické působení, pro … více…

Zelená pro zdraví

Zelené potraviny Ječmen a Chlorella jsou pro mé tělo základním palivem (i když samozřejmě ne jediným). Dodávají mi všechny potřebné živiny, enzymy, antioxidanty, vlákninu, která mi z běžně dostupných zdrojů chybí… Udržují mi pevné zdraví a kondici (schválně zapátrejte v paměti – kdy jsem naposledy zrušila vaši masáž z důvodu … více…

Zelená střední cesta

Zelené potraviny (Ječmen, který se pije, a Chlorella, která se jí, se kterými se můžete setkat V dobrých rukách a mnozí s nimi máte i osobní zkušenost) jsou zlatou střední cestou ke zdraví – dokonale v sobě spojují dva přístupy, které využívají medicína „klasická“ a „tradiční“- tj. přírodní: výživa a … více…

Biodynamická masáž kolen

Biodynamická masáž kolen byla pro mě osobně velikým překvapením. „Co se dá na koleni, které je samá tvrdá kost, kloub, chrupavka, šlachy a úpony, masírovat? A ještě k tomu celou hodinu?“ říkala jsem si… A výsledek mě ohromil. Uvědomila jsem si, jak jemnou a citlivou částí těla kolena jsou a jak … více…

Radikální odpuštění

Radikální odpuštění je kniha britského terapeuta žijícího v USA, Colina C. Tippinga. Při své praxi se dostával často do styku s ublížením, uražením a jinými újmami na těle i na duchu, které dokáže vyléčit jedině odpuštění. Avšak není odpuštění jako odpuštění, jak se přesvědčil. Odpuštění může často znamenat: snahu o … více…

Základní diagnostická masáž

Jde o biodynamickou masáž, které říkám „seznamovací“. Jejím cílem je postupně jemným, krouživým tlakem (takové intenzity a rytmu, aby to pro vás bylo příjemné) promasírovat všechny svaly a body na těle. Tím se rozproudí vaše energie i krevní oběh a nabudí se vaše regenerační síly a zároveň se objeví místa, … více…