Radikální odpuštění

Radikální odpuštění je kniha britského terapeuta žijícího v USA, Colina C. Tippinga. Při své praxi se dostával často do styku s ublížením, uražením a jinými újmami na těle i na duchu, které dokáže vyléčit jedině odpuštění. Avšak není odpuštění jako odpuštění, jak se přesvědčil. Odpuštění může často znamenat:

  • snahu o bagatelizaci problému – („Ále, vždyť se nic nestalo…“) = ochuzení o uvědomění následků svých činů (pro toho, kdo ublížil), ochuzení o důležitou zkušenost (pro toho, komu bylo ublíženo). Často spojeno se strachem z konfliktu a se snahou o harmonii za každou cenu.
  • snahu o potlačení svých skutečných pocitů a případné bolesti – („Ále, dělej si co chceš, mně je to jedno, já to nějak zvládnu.“) = sebedestruktivní model – zranění se takto neuzdraví a ve zraňování se často pokračuje
  • snahu povyšovat se nad druhého (morálně, duchovně…) – („Udělal jsi to a to, ublížil jsi mi, ale já ti to odpouštím, protože jsem lepší člověk než ty.“) = pouhý akt pro posílení ega
  • snahu o omluvení chování druhého – („On měl těžké dětství, nemůže za to, že se takhle chová.“) = pouhá racionalizace problému, která možná pomůže udělat jasno v hlavě, ale ne ulevit od bolesti duše a těla. A toho, kdo ublížil, zprošťuje zodpovědnosti za své jednání a staví ho rovněž do pozice oběti nějakých vnějších okolností, které nemohl ovlivnit.

Radikální odpuštění je jiné. Jeho východiskem je to, že se nic špatně nestalo a že není co odpouštět. Zní to možná paradoxně, takže hned vysvětlím. Tipping vychází z východních filosofických a duchovních směrů, které chápou lidský život jako školu, ve které se každému dostává těch nejideálnějších lekcí pro získání těch pravých zkušeností potřebných pro jeho duchovní i osobní vývoj.

Dle vesmírného zákona přitažlivosti se vždy potkají takoví lidé, kteří si vzájemně poskytují optimální lekce a jeden druhému jsou těmi nejlepšími učiteli (např. jeden člověk, který si sám sebe neváží a druhý, který má tendence jej usurpovat). Z tohoto pohledu zde není žádný viník ani oběť, ale pouze dva svobodní jedinci zodpovědní za svůj život, jejichž duše se potkaly v „uzdravovacím tanci“ tady na Zemi (ten první se ve vzájemné konfrontaci má naučit mít se rád a vážit si sám sebe, ten druhý zase vnímat a respektovat druhé) a oba dostávají od druhého to nejlepší, co jejich duše pro svůj život a pochopení nejvíce potřebuje.

Radikální odpuštění však neříká „milujte své nepřátele a dovolujte jim, aby vám ubližovali“.
Jeho poselstvím je:

  • pochopit, proč se v životě určité situace pořád opakují = zvládnout danou lekci a postoupit dál
  • vzdát se postoje a pocitu „oběti“
  • uchopit znovu svou sílu a zodpovědnost za svůj život
  • otevřít své srdce lásce ve všech jejích podobách
  • získat sílu jednat, udělat potřebné kroky, aby se člověk posunul dál

Jak na to? Celý koncept Radikálního odpuštění je popsán ve stejnojmenné knize, která má část teoretickou i praktickou. Praktickou část představují jednoduché formuláře, které vás procesem Radikálního odpuštění provednou krok po kroku, stačí je vědomě vyplnit (zdarma ke stažení zde). Je až neuvěřitelné, jak rychlý (takřka okamžitý) efekt má provedení Radikálního odpuštění, řešíte-li nějaký konflikt. Pokud u vás dojde k pochopení a odpuštění, i chování druhého se rázem změní, aniž by věděl proč. Samozřejmě, pokud jde o problém dlouhodobý a hlubší, je třeba vyplnit více (a někdy mnoho) formulářů, aby mohlo ke změně dojít. Čím dřív vykročíte, tím dřív tam budete.

Jak to funguje? Přečtěte si skutečný příběh Jill, sestry Colina C. Tippinga, která si díky Radikálnímu odpuštění zachránila manželství.

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.