Pečuj o své démony

Porozumění a soucit místo boje. Tato kniha – Pečuj o své démony od buddhistické mnišky a učitelky Tsultrim Allione mě nadchla, hned jak jsem ji  poprvé otevřela, a metoda krmení démonů, kterou popisuje, se stala jednou z mých nejoblíbenějších. S vynikajícími výsledky ji používám při práci se sebou, se svými … více…

Principy biodynamiky

Přestože se prožitek biodynamické masáže a bodypsychoterapie velmi liší od běžné mechanické masáže či verbální psychoterapie, je těžké tento rozdíl popsat slovy, je třeba to zažít. I tak se o to pokusím skrze nastínění principů biodynamiky, na kterých biodynamické masáže a bodypsychoterapie stojí. Léčivá síla doteku Dotek je jednou z … více…

Masáž pro ženy

Ženy si v dnešním světě, jehož struktura je tvořena převážně muži, zaslouží zvláštní péči a zacházení. Najděte a podpořte v sobě svou ženskou sílu a přispějte tak svým dílem k nastavení rovnováhy, v sobě i kolem sebe. Masáže pro ženy Masáže pro ženy jsou intuitivním přístupem vycházejícím z biodynamických masáží … více…

Radikální odpuštění

Radikální odpuštění je kniha britského terapeuta žijícího v USA, Colina C. Tippinga. Při své praxi se dostával často do styku s ublížením, uražením a jinými újmami na těle i na duchu, které dokáže vyléčit jedině odpuštění. Avšak není odpuštění jako odpuštění, jak se přesvědčil. Odpuštění může často znamenat: snahu o … více…

Focusing – cesta k sebepoznání

Focusing je svépomocná terapeutická metoda vyvinutá americkým psychologem Eugenem T. Gendlinem. Gendlin byl žák slavného Carla Rogerse, zakladatele tzv. psychoterapie zaměřené na klienta, jež má stejná východiska jako biodynamika: neinvazivní přístup, respekt ke klientovi, k jeho pocitům a k aktuálním potřebám.Terapeut se zde nestaví do pozice nadřazené autority, ale je svému … více…