Pečuj o své démony

Porozumění a soucit místo boje.

Tato kniha – Pečuj o své démony od buddhistické mnišky a učitelky Tsultrim Allione mě nadchla, hned jak jsem ji  poprvé otevřela, a metoda krmení démonů, kterou popisuje, se stala jednou z mých nejoblíbenějších. S vynikajícími výsledky ji používám při práci se sebou, se svými strachy a negativními emocemi a vřele ji doporučuji i vám.

V čem je tato metoda výjimečná? Především tím, že ji vyvinula jiná žena, mniška Machig Labdrön, která žila v Tibetu v 11. století. Podle legendy během jednoho ze svých svěcení čelila démonům, kteří ji chtěli ublížit, zabít, zničit. A ona, ve stavu hluboké meditace a soucitu, jim místo boje či útěku nabídla své tělo jako potravu, jako obětinu. Tento akt démony natolik zaskočil, že se z útočníků stali jejími spojenci a složili jí přísahu, že jí budou pomáhat a chránit, ji i ty, kdo budou následovat její cestu. Cestu porozumění, lásky a soucitu, který proměňuje démona ve spojence, strach v odvahu, konflikt ve spolupráci, úzkost v důvěru.

Tsultrim Allione

Metoda péče o své démony je dokonalou alternativou k běžným přístupům řešení problémů. Nahrazuje boj (často vyčerpávající a kontraproduktivní, neboť s čím bojujeme, to posilujeme), nahrazuje strach i pasivitu, která nás zbavuje osobní zodpovědnosti a ubírá nám energii. Praktikováním péče o své démony posilujete to nejlepší v sobě (odvahu, lásku, soucit, vědomí, schopnost bdělé pozornosti a péče). Osvojením si tohoto přístupu můžete lěpe zvládat i konfliktní situace s druhými, dosáhnete lepších výsledků v klidu, v porozumění a bez boje. Metoda péče o své démony se dá aplikovat na jakoukoliv konfliktní či disharmonickou oblast života, až už jde o psychické záležitosti, zdraví, vztahy s lidmi, vztah sám se sebou, realizace svých vizí či zvládání tlaků a zátěže měnícího se vnějšího světa.

POSTUP KRMENÍ DÉMONŮ JE JEDNODUCHÝ:
Ilustrace: Cécile Carre

Příprava:
Vymezte si 20-30 minut v klidném místě, kde nebudete rušeni. Pohodlně se usaďte na své místo (židle, gauč…) a druhé místo vyčleňte pro démona, se kterým budete pracovat. Zavřete si oči. Naciťte si své tělo, své emoce a své myšlenky. Z každé této roviny s nádechem naberte veškeré napětí a s výdechem je uvolněte. Prociťujte uvolnění.

1. Nalezněte démona. Vyberte si problém (ideálně ten nejpalčivější, ten který ve vás vyvolává největší strach). Sledujte, jaké fyzické pocity ve vás vzbuzuje. V jaký útvar a kde v těle se koncentruje (stejně jako tomu učí metoda Focusing). Až bude vjem velmi konkrétní, vizualizujte si, že ho vyjímáte ze svého těla a nechte ho proměnit se ce vědomou bytost, v démona, a postavte ho na místo, které jste mu na začátku vyčlenili. Sledujte jeho velikost, tvar, stavbu těla, barvu, teplotu, hustotu, to, zda má spíš mužskou, nebo ženskou kvalitu a především výraz v očích a obličeji. Sledujte i své pocity, které máte, když démon stojí proti vám, takto zvědomělý. Položte démonovi tyto tři otázky: 1. Co chceš? 2. Co doopravdy potřebuješ? 3. Jak se budeš cítit, když toto dostaneš?

2. Staňte se démonem. Přesedněte si na místo určené pro démona (důležité) a STAŇTE SE DÉMONEM. Prociťte, jaké to je cítit se v jeho těle, v jeho energii a vnímat z jeho perspektivy a jeho prostřednictvím odpovězte na položené otázky. (Např. 1. Chci ti škodit, překazit všechny tvoje plány, uvést tě v neštěstí, nemoc a bídu. 2. Potřebuju tvoji pozornost a přijetí. 3. Když to dostanu, budu se citit klidný, silný, v bezpečí.)

3. Nakrmte démona. Vratťe se zpátky na své místo a nakrmte démona. Nechte své tělo rozpustit do zlatavého nektaru, který obsahuje esenci odpovědi na otázku číslo 3, tedy toho, jak se démon bude cítit, když dostane to, co ve skutečnosti potřebuje (např. klid, síla, bezpečí). Dejte si dostatek času, dovolte démonovi, aby se úplně nasytil vším, čím potřebuje. Démon může nektar pít, obalit se jím nebo přijímat jakýmikoliv jiným způsobem. Už během procesu krmení můžete sledovat, že démon mění svoji podobu, zmenšuje se, zjemňuje se, stává se křehčím, světlejším. Když je plně saturován, může se proměnit, nebo úplně rozpustit. Pokud se démon proměnil, zeptejte se ho, zda je nyní vaším spojencem. Pokud je odpověď ano, pracujte s ním rovnou jako se spojenem. Je-li odpověď ne, poproste, ať se nyní objeví váš spojenec. Spojenci vyčleňte místo, které původně patřilo démonovi.

4. Setkejte se se spojencem. Poté, co se váš spojenec objeví, položte mu tyto čtyři otázky: 1. Jak mi budeš pomáhat? 2. Jak mi budeš sloužit? 3. Jakou přísahu mi složíš? 4. Jak se s tebou můžu spojit? Opět si přesedněte na druhé místo a nyní prociťujte, jaké to je stát se spojencem. Vnímejte rozměr jeho těla, perspektivu a nechte přijít odpovědi na vaše otázky (např. budu ti dávat odvahu, klid a zároveň tě upozorním na možné nebezpečí). Opět si dovolte dostatek prostoru, aby všechno potřebné mohlo proběhnout.

5. Spočiňte ve stavu bdělého vědomí. Vraťte se zpět na své místo a pociťujte klid, mír a blaženost a prostor, který přineslo uvolnění a transformování vaší energie.

Už po jednom sezení s krmení démona pravděpodobně pocítíte značnou úlevu, ale je jasné, že dlouhodové, závažné a hluboké problémy si budou žádat mnohá opakování a trpělivost v řádů týdnů, měsíců ba i let. Pozitivní ovšem je, že po každém takovém krmení budou vaši démoni o něco prosvětlenější, trasformovanější a stejně tak i vy.

Pro kontinuální práci s démony doporučuji pořídit si knihu. Dozvíte se tam mnohem víc o typech démonů (např. rafinovaná Hydra – dle mýtu o Herkulovi – které když jednu hlavu useknete, další dvě jí narostou), o tom, jakými způsoby se mohou projevovat (napadlo by vás, že i naše touha po osobním růstu či vzestupu může být ve skutečnosti démonem, požírajícím naši energii?), i o zkušenostech s použitím metody na nejrůznější případy (např. prakticky vymizení symptonů onemocnění AIDS u jednoho klienta, který s metodou soustavně pracoval). Metoda krmení démonů může být ve nástrojem, jak může každý z nás přispět svou troškou ke zlepšení aktuální situace v dnešním světě.

Tip: Nechte se provést krmením démonů samotnou autorkou knihy a lektorkou metody Tsultrim Allione. Po úvodní přednášce, kde mimo jiné vypráví, že díky tomuto přístupu se Gándhímu v roce 1947 podařilo bez boje osvobodit Indii, je začátek vlastní práce od 21. minuty. https://www.youtube.com/watch?v=aEbJ_maF_fo

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.