Principy biodynamiky

Přestože se prožitek biodynamické masáže a bodypsychoterapie velmi liší od běžné mechanické masáže či verbální psychoterapie, je těžké tento rozdíl popsat slovy, je třeba to zažít. I tak se o to pokusím skrze nastínění principů biodynamiky, na kterých biodynamické masáže a bodypsychoterapie stojí.

 • Léčivá síla doteku
  Dotek je jednou z nejzákladnějších potřeb lidí i všech ostatních živočichů, je podmínkou pro zdravý vývoj dětí i mláďat. Chybějící dotek a kontakt s druhými vede k vážným potížím zdravotním i psychickým (což je bohužel příznačné pro život v dnešní uspěchané a v mnoha ohledech neosobní, sterilní a bezkontaktní individualistické společnosti). Biodynamické masáže deficit lidského doteku naplňují, dávají vám potřebnou péči a láskyplný pocit bezpečí, klidu a přijetí.
 • Respekt k vám a k moudrosti vašeho těla
  Biodynamika je založena na respektu k vám. Věří v dokonalost a moudrost našeho těla, která se projevuje skrze naše pocity a potřeby, a v sílu jeho samoléčebných a harmonizujících mechanismů. Ty dokáží pracovat mnohem lépe, přirozeněji a optimálněji, než jakákoliv invazivní intervence zvenčí. Biodynamický terapeut je pro vás průvodcem (namísto autoritativním odborníkem, který ví lépe než vy, co právě potřebujete). Ctí vaše právo řídit si, co právě potřebujete, a kdykoliv odmítnout intervenci, která je pro vás nepříjemná či bolestivá. Jeho úkolem je vytvořit podmínky pro to, aby se vaše vnitřní síla mohla aktivovat a aby pro vás mohla plně pracovat.
 • Jednota těla a duše
  Biodynamika chápe tělo a duši jako jeden nedělitelný celek. Fyzická konstituce se projevuje v psychice a naopak emoční rozpoložení ovlivňuje náš tělesný stav. Pouze vyvážená práce na obou pólech našeho bytí může vést ke skutečné úlevě a změně. Biodynamika nepracuje pouze na mechanickém uvolnění spasmů a řešení fyzických neduhů, ale zaměřuje se současně i na uvolnění stresu, potlačených emocí a rozproudění životní energie, bez nutnosti vše předem analyzovat a promýšlet. Procesy, které řídí naše tělo a které mohou nastat, když mu vytvoříme prostor a plnou pozornost, jsou vždy v naprosté dokonalosti a harmonii. Biodynamika je jedinečným přístupem na pomezí fyzioterapie a psychoterapie, oba tyto přístupy skvěle doplňuje.

 • Aktivita v pasivitě
  Biodynamika přináší rovnováhu do našeho života tím, že vyvažuje aktivní a pasivní procesy v našem těle (viz Vasomotorický cyklus). Stejně jako po každém nádechu následuje výdech a po dni noc, po každé aktivitě má následovat odpočinek a po každém vypětí uvolnění a načerpání sil. Kde není rovnováha, nastupují potíže či nemoci. Biodynamické masáže jsou vynikajícím způsobem, jak harmonii opět nastolit. Přinášejí jedinečný prožitek, kolik se toho ve vás může odehrát a změnit, když si dovolíte být pasivní, a kolik energie a vitality v sobě máte, přestože se cítíte na pokraji svých sil.
 • Probuzení dynamiky života
  Biodynamika ze své podstaty a názvu probouzí pohyb života. Přináší z našeho nitra nové impulzy a energii pro naši radost, tvoření, uzdravování ale i pro snazší zvládání běžných každodenních záležitostí. Usnadňuje nám setrvávání ve své přirozenosti a bytí sama sebou. Přináší novou dimenzi prožívání a vnímání sebe, druhých i toho, co nás potká. Otevírá nám cestu, která vede k harmonii a dává dostatek energie k tomu, abychom k ní mohli vykročit. Tajemství k probuzení vaší vlastní vnitřní energie tkví v uvedením do hluboce relaxačního, vědomě přítomného až meditativního stavu, kdy se zpomalí frekvence mozkových vln z běžné hladiny beta do hladiny alfa až théta, ve které se rezervoáry vaší vlastní uzdravující a tvořivé energie mohou aktivovat.
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.