3 typy energie v biodynamice

Jak praví moudro, energie je pouze jedna. Avšak může nabývat neomezeného množství forem a projevů.

Základní 3 typy energie, se kterými se pracuje v biodynamice, popsala její zakladatelka Gerda Boyesen (1922-2005) a zjednodušeně je označila jako energii „červenou“, „modrou“ a „bílou“. Každá z těchto energií má své specifické působení, pro každou z nich se hodí jiný typ masáže nebo energetického cvičení. Dohromady utvářejí tzv. Vasomotorický cyklus, harmonické střídání aktivity a pasivity.

ČERVENÁ ENERGIE
dynamická, aktivní fáze vasomotorického cyklu.
rozhodnutí, činy, vědomá aktivita, pohyb. Získávání nových zkušeností.
Příklad – jídlo: červená energie zabezpečuje úkony související se snědením jídla (krájení, ukusování, žvýkání, polykání sousta, i předcházející příprava/sehnání jídla), což může trvat 5 – 30 minut.
Červenou energii podporuje např.: většina klasických, sportovních a rekondičních masáží, z biodynamických např. vitalizující masáž, ale i další jiné masáže lze provést podpůrným způsobem (exit, lifting…)

MODRÁ ENERGIE
klidná, pasivní fáze vasomotorického cyklu.
vegetativní procesy odehrávající se v těle
, zažívání, integrace. Zážitky a zkušenosti se stávají naší nedílnou součástí.
Příklad – jídlo: modrá energie má na starosti strávení živin a jejich vstřebání. Většinou trvá 24-48 hodin, než se pozřené jídlo stane opravdu naší součástí.
Modrou energii podporuje např.: většina biodynamických masáží, např. biorelease masáž zad, biodynamická masáž hlavy, biodynamická masáž břicha, lifting, exit

Z energetického hlediska stoupá červená energie vzhůru od 1. k 7 čakře, kde se transformuje v modrou energii, Ta poté klesá dolů ze 7. čakry směrem k 1. čakře. Tento koloběh se neustále opakuje, jako nádech a výdech.

BÍLÁ ENERGIE
Stojí mimo vasomotorický cyklus. Nepředstavuje ani aktivitu, ani pasivitu, ale jakousi pulzaci, kterou se projevuje každá živá buňka. Bílá energie stojí nad (popř. za) červenou a modrou energií. Je energií čistého bytí, které nikam nesměřuje, nic nechce, prostě JE. Wilhelm Reich, praotec biodynamiky, ji přirovnával k pohybu medúzy, která rytmicky ale přitom ladně nasává a vypouští vodu, Gerda Boyesen ji spojovala s energií kočky, která leží na sluníčku a nenuceně se vyhřívá. Jde o energii meditativního a přitom bdělého stavu čisté mysli.
Bílou energii podporuje např.: orgonomická masáž.

 

Každá z těchto energií má své místo v našem životě a měly by být ve vzájemném souladu. Pokud v současné době pociťujete nedostatek či blokádu jedné z nich, správně volená masáž vám pomůže opět nastavit jejich harmonii a vaši spokojenost.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.