Orgonomická masáž

Pro harmonizaci a pocit jednoty celého těla a mysli.

Orgonomická masáž je základní biodynamickou masáží, kterou vyvinul již Wilhelm Reich (1897-1957), duchovní otec biodynamických masáží a průkopník psychosomatického přístupu v terapii, všímal si, jak stavba těla koresponduje s psychickým stavem pacienta (jeho charakterové typy jsem zmiňovala v minulých Novinkách). Je autorem knihy Funkce orgasmu, ve které rozšiřuje Freudovo pojetí libida.

Na rozdíl od Freuda, podle kterého má libido jednoznačně sexuální charakter a jeho potlačení je příčinou vzniku neuróz, Reich jako orgasmus označuje veškeré intenzivně prožívané stavy radosti, lásky, štěstí či spokojenosti, kdy se cítíme vděční, naplnění a v jednotě (např. po sportu, když se nám něco podaří, při zamilování atd.). V těchto okamžicích se v těle rozproudí energie, která má mocné harmonizující a léčebné schopnosti na tělesné i psychické úrovni. Reich tuto energii nazval Orgon a jde prakticky o tutéž energii jako Reiki (v Číně označovanou jako Čchi, v Japonsku Ki, v Egyptě Ka, v Indii Prána, na Havaji Mana…). Tato energie je vlastní všemu živému, je přítomna v celém vesmíru a její harmonické proudění energie v těle je (nejen podle Reicha) základem zdraví fyzického i duševního.

Reich se ve své práci zaměřoval právě na způsoby rozproudění této energie, vyvinul různé cviky a dechová cvičení, dokonce i akumulátor orgonové energie. Mezi jednoduché, příjemné a účinné způsoby patří jeho orgonomická masáž.

Jak orgonomická masáž probíhá:

Orgonomická masáž má za cíl rozvést energii do celého těla, zharmonizovat její tok a jemnou cestou uvolnit místa, kde se její plynutí zastavilo. Je možné ji provádět i přes oblečení, avšak na holou kůži je efekt mnohem intenzivnější. Základním hmatem a principem této masáže je pulzace. Rytmické hmaty při masáži připomínají pohyb medúzy, jež nasává a vypuzuje vodu, nádech a výdech, dávání a přijímání – otevírání se principu života.

Při masáži se postupuje shora dolů, od hlavy přes trup k rukám a nohám, nejprve na levé, poté na pravé straně (nebo naopak, na pořadí nezáleží). Tahy se končí vždy pod klouby (např. pod kolenem, kotníkem či loktem) a nový tah se začíná opět nad nimi. V kloubech je totiž napětí největší, tímto způsobem se zajistí jejich důkladné uvolnění. Poté se otočíte na druhou stranu (na záda/břicho) a totéž provedeme na této straně. Masáž lze provést buďto vitalizujícím (nabuzujícím), či uklidňujícím způsobem. Orgonomickou masáž zakončuji masáží hlavy k uvolnění mysli.

Doporučená délka Orgonomické masáže: 30-60 min

Vhodná: při stresu, únavě a vyčerpání, mělkém dýchání, špatném prokrvení končetin. Povzbuzuje, navozuje optimismus a příjemný pocit z přítomnosti ve svém těle.

Nevhodná: akutní infekční a horečnatá onemocnění, neklid.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.