Dýchání – 8 zajímavostí

Dechem se do do naší krve přivádí životadárný kyslík, díky kterému v těle probíhají nesčetné chemické reakce, včetně uvolňování energie v buňkách. Víte také, že… :

  1. Dýcháním se organismus zbavuje 70% škodlivin (zejména oxidu uhličitého) a upravuje tím acidobazickou rovnováhu (tj. redukce překyselení). 
  2. Hluboké dýchání podporuje periferní prokrvení – pomoc při studených končetinách. Podpůrné bylinky na dýchání: sléz, máta, podběl, truskavec, a éterické oleje: eukalyptus, borovice, jedle, pimentovník, hřebíček, kafr… 
  3. Dýcháme-li nedostatečně, nemůžeme zhubnout. Naše buňky nemohou vykonávat všechny metabolické procesy, jsou-li přidušené nedostatkem kyslíku. Místo tuků spalují pouze škroby a cukry, což má za následek vysokou produkci kyselin – překyselení. V dobře okysličeném organismu nemají šanci bakterie, viry, plísně, kvasinky, ani rakovina. 
  4. Fyzická bolest snáze odezní, dýcháme-li v myšlence do jejího epicentra. Jde-li o bolest ztuhlého svalu, lze dýchání podpořit i zatnutím svalu při nádechu a povolení s výdechem. Stejným způsobem lze „rozdýchat“ i intenzivní emoce (smutek, strach, lítost, vztek). Instintktivní zablokování dechu problém nevyřeší, ale odsune, vytěsní, resp. vytěsníme sami sebe z aktuálního centra dění v našem životě… 
  5. Vědomé dýchání reguluje přílišné přemýšlení, které je zdrojem velké části nepohody a starostí v našem životě, navrací nás do přítomného okamžiku. 
  6. Dech a Duch jsou úzce spojeni. Práce s dechem je důležitou součástí jógy (jakož i sportů, zpěvu atd.). Vědomým dýcháním lze dosáhnout hluboké blaženosti (satori dýchání) i transcendentních prožitků (holotropní dýchání). 
  7. „Každý náš nádech, ona nutnost nadechnout se, které se nelze vzepřít, je důkaz toho, že si Bůh přeje, abychom byli naživu.“ (Ranka Tučková) 
  8. Potlačením dechu potlačujeme život sám. Tak dýchejme i žijme u hluboka
    Tip pro vás: Biodynamická masáž pro prohloubení dechu
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.