O mandalách

Slovo mandala pochází ze sanskrtu a znamená „kruh – střed“. Zejména staré buddhistiské a hinduistické mandaly jsou analogií známého kola dharmy, koloběhu života, které je symbolem neustálého střídání protikladů – „jednou jsi dole a jednou nahoře“, přičemž cílem je dostat se do středu kola, který změnám nepodléhá, je neměnný a věčný. Stejně tak je úkolem člověka nalézt svůj Střed. Když se s ním spojí, přestane být zmítán životními okolnostmi a dosáhne vnitřního klidu, neboli „probuzení“, jak tento stav nazývají buddhisté.

Ač by se (po těchto řádcích) mohlo zdát, že mandaly jsou výsadou Orientu, není tomu tak. Mandaly nacházíme ve všech kulturách a nejen tam – mandaly jsou přirozenou součástí světa kolem nás, nás samých i Vesmíru, ve kterém žijeme. Dalo by se říci, že mandaly odrážejí samou podstatu Vesmíru, základní principy nás i našeho života.

Moje cesta k mandalám

Ke kresbě mandal jsem se dostala přes různé automatické malůvky, které jsem si kreslila pro vyventilování svých zadržovaných a potlačovaných emocí, pro lepší vhled do situací, problémů a témat, které jsem právě řešila, a pro poznávání sama sebe. Postupem času se mi tyto kresbičky začaly „samy“ uzavírat do kruhu, který symbolizuje dokonalost – „je dokonáno, hotovo, není už nic, co by bylo třeba přidat nebo ubrat“, ochranu a uzavřenost obrazu, který se za touto vnější kruhovou hradbou koncentruje, zhušťuje a tím zvyšuje své energetické vyzařování.

Po nějaké době, kdy už jsem ze sebe ty nejhorší „nastřádaniny“ dostala ven, začala jsem mít potřebu kreslit také nějaké jiné, hezké a příjemné věci, něco, co by mě po dlouhém vyprazdňování mého nitra „naplňovalo“. Tak vznikly první mandalky (nebo spíše „mandalinky“) o průměru cca 5 cm a také první osobní mandaly, které jsem kreslila jako dárková přáníčka pro své blízké. Na nich jsem si poprvé uvědomila, že motivy a vyzařování mandaly odrážejí vlastnosti člověka, pro kterého jsem ji kreslila. Po zasvěcení do energie Reiki a s čištěním dalších mých témat a bloků se toto vyzařování stále zesiluje a věřím, že se bude zesilovat i nadále.

Jak k nám promlouvají mandaly

Každá mandala má vedle své estetické hodnoty ještě nějaký hlubší symbolický význam, něco, co nám chce (její tvůrce) sdělit. Některá sdělení jsou patrná na první pohled, ale někdy jsou zašifrovaná v barvách a symbolech tak, že si je naše logika neuvědomuje. Na naší podvědomé úrovni (popř. na úrovni vyšší, jemnohmotné) však tato sdělení působí, my je reflektujeme a zpracováváme. A jsme-li dostatečně otevření, časem pochopíme, co nám chtěla mandala říct.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.