Automatická kresba

Automatická kresba je pro mě nástroj, jak propojit levou a pravou hemisféru, spojit vědomí a podvědomí a využít naplno potenciál mozku pro své sebepoznání, pochopení skrytých souvislostí i nepochopitelného chování druhých lidí, pro zvědomění toho, co vnitřně tušíme a víme. Pro svou potřebu automatickou kresbu využívám denně po mnoho let a nyní jsem se rozhodla nabídnout ji ve formě konzultace a poradenství i vám.

Jak rozbor probíhá:
V sedě u stolku. Vy nezávazně hovoříte o svém tématu. Já Vás vnímám, kreslím a průběžně sděluji, co mi skrze kresbu přichází. Může to být nový vhled do situace, zvědomění potlačených emocí, uvědomění si skutečných pocitů, ať už Vašich, nebo druhých lidí. Automatická kresba může potvrdit to, co už dlouho jenom tušíte, případně přinese a praktická doporučení pro Vás nebo odpovědi na Vaše otázky. Pomůže Vám udělat si jasno.

Na jaká témata se lze ptát:
Vztahy – partnerské, rodinné, přátelské, pracovní…
Myšlenkové programy, popř. potlačené emoce, kterými si přitahujete určité situace
„Co ve mně způsobuje, že…“
Stav čaker – zobrazí stav Vašich čaker a důležitá témata, která jsou pro Vás aktuální
Skrytý potenciál – zrcadlo Vaší duše, odhalí Vaše dary a talenty
Rozbor situace, ze které jste zmateni
…a další

Pokud je žádoucí načaté téma rovnou zpracovat a trasformovat, učiníme tak některou metodou z kineziologie One brain, nebo biodynamickou či Deep draining masáží nebo jinou vhodnou metodou. Uvolní se tak případné zadržené emoce či fyzické napětí a stres, nastartují se Vaše sebeléčivé síly a uvědomění plynoucí z rozboru se zaintegruje do Vašeho vědomí, podvědomí i těla.

Cena:
Sezení 1-1,5 hod (rozbor a zpracování) ……………………………………….. 700 Kč
Sezení 1,5-2 hod (hloubkový rozbor a zpracování) ……………………….. 1.000 Kč
Krátká konzultace 30 min (vhled)……………………………………………… 300 Kč
Krátká konzultace 10 min (k masáži) …………………………………………. 100 Kč

K čemu automatická kresba slouží:
K lepšímu pochopení sebe sama, druhých lidí a dané situace.
K nalezení Vašich skrytých darů a cesty k řešení situace.
K uvědomění Vašich skutečných pocitů a přesvědčení.
K rozšíření Vašeho úhlu pohledu o další souvislosti a informace.
K nalezení cesty, co můžete Vy sami udělat, aby se situace změnila.

K čemu automatická kresba neslouží:
K předpovídání budoucnosti – tu vytváříme tady a teď svými myšlenkami a činy.
K lékařské diagnostice a náhradě zdravotní, psychologické či psychiatrické péče.
K vyzvídání toho, co vědět nepotřebujeme, a k narušování soukromí druhých.
K vymýšlení řešení za Vás.
K manipulaci s druhými.

Pozn.:
Někdy není dovoleno znát konkrétní odpověď na konkrétní otázku. Vždy je však možno zeptat se jinak, tak aby pro Vás byla odpověď přínosem a posunem.

Komentáře jsou uzavřeny.