István Sky Angelic Greating Letter

Praha, 22.11.2023
English translation below

🇨🇿

Milí přátelé,

minulý měsíc jsme se sešli v kostele sv. Martina ve zdi na Angelic Voice Healing Istvána Sky. Bylo to poprvé, co István uskutečnil svou vizi nechat vedle manter a písní ze svého repertoáru zaznít i tóny a melodie tak, jak v ten moment a okamžik přijdou skrze jeho hlas přímo od Zdroje. Děkujeme, že jsme mohli sdílet tento jedinečný zážitek a posíláme malé připomenutí: https://youtu.be/n2RQEre3CC0?si=Nr2xd1U74Q9fMRn6 (za sdílení videa díky Joachimovi B. Máte-li někdo další své záznamy, budeme rádi za poslání ) A posílám též avizovaný záznam výtvarný (níže), v případě zájmu můžete kontaktovat autory Jana Bořila a Joachima Käfera.

Koncert v podobném duchu (i když ze své podstaty úplně jiný :-)) plánujeme zopakovat na jaře 2024. Rádi se s vámi a vašimi blízkými opět setkáme.  V Kostele sv. Martina ve zdi se nám líbilo, ale jsme otevřeni i vašim tipům na další zajímavá místa (energeticky přívětivé kostely a sály, které si zaslouží rozeznít, nemusí být nutně v Praze) i případné pomoci s organizací a propagací . (Přiznám se, že toto byl první koncert, který jsem kdy organizovala a příště budu ráda za podporu někoho s více zkušenostmi )

🎁

A protože se blíží Vánoce, István posílá malý dárek – svou novou píseň Tiszta Fény (Čisté světlo), pro naladění se na lásku a světlo v našich srdcích, které k nám přichází od Zdroje. Píseň i s textem a anglickým překladem naleznete zde: https://istvansky.bandcamp.com/track/pure-light-tiszta-f-ny Můžete si ji i zakoupit a stáhnout a podpořit Istvána v jeho tvorbě

Nagy szeretette adom szívembôl ezt az áldásos éneket. Áldás legyen velünk, István

Přejeme požehnané dny 
Áldást szeretettel mindenkinek

Alena Olšanová a István Sky

💓💓💓

Zůstaňme v kontaktu:
Web: https://www.istvansky.com/ 
YouTube: https://www.youtube.com/@IstvanSky
Instagram: https://www.instagram.com/istvansky1/
Facebook: https://www.facebook.com/istvanskyspiritual
Kompletní diskografie: https://istvansky.bandcamp.com/
Zakoupením hudby můžete podpořit Istvána v jeho tvorbě.

🇬🇧

Dear friends,

It’s been a month since we met in the church of st. Martin in the Wall at Angelic Voice Healing by István Sky. It was the first time István realized his longtime vision to resound (along the mantras and his own songs) the pure tunes and melodies coming directly from the Source through his voice.  Thank you all for sharing this beautiful unique moment together and let me share a reminder of this atmosphere: https://youtu.be/n2RQEre3CC0?si=Nr2xd1U74Q9fMRn6 (Thanks to Joachim B. for sharing the video.  If you have any else, we will be happy to share with us) And I am also sending the announced painting-recording (below) if you are interested, you can contact the authors Jan Bořil and Joachim Käfer.

We would like to repeat the concert in a similar vein (although totally different of course) in the spring of 2024. We will be happy to meet you and your friends again.  We would like to do it in same place but we are open to suggestions of another interesting places (energy-friendly churches, halls or other places which deserve to sound, not necessarily in Prague) and also we will be grateful for any help with organization and promotion  (I admit that this was the very first concert I ever organized and next time I will be grateful for support of someone with more experience)

🎁

And because Christmas is coming, István is sending a small gift – his new song Tiszta Fény (Pure Light), fori tuning in to the love and light in our hearts which is coming from the Source. You can find the song with lyrics and English translation here: https://istvansky.bandcamp.com/track/pure-light-tiszta-f-ny And you can also support István´s work by byuing and downloading his music here

Nagy szeretette adom szívembôl ezt az áldásos éneket. Áldás legyen velünk, István  

Wishing you blessed days  
Áldást szeretettel mindenkinek 

Alena Olšanová and István Sky

💓💓💓

Let’s stay in touch:
Web: https://www.istvansky.com/
YouTube: https://www.youtube.com/@IstvanSky
Instagram: https://www.instagram.com/istvansky1/
Facebook: https://www.facebook.com/istvanskyspiritual
Complete music recordings: https://istvansky.bandcamp.com/
By buying the music you can support István´s next creation.

Komentáře jsou uzavřeny.